V DZIEŃ PROJEKTU ERAZMUS + W NASZEJ SZKOLE
   Piąty dzień naszego międzynarodowego spotkania spędziliśmy w Krakowie. Uczestnicy poznali początki medycyny i lecznictwa w Krakowie. Pierwszym obiektem związanym ze średniowieczna medycyną w Krakowie był Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego. Nieistniejący obecnie kościół w Krakowie znajdował się w miejscu dzisiejszego placu Św. Ducha od średniowiecza do XIX w. Wchodził w skład kompleksu klasztorno-szpitalnego duchaków. Duchacy zostali sprowadzeni w to miejsce w 1244 r. - biskup Prandota oddał im wówczas kościół Św. Krzyża. Obok urządzili oni szpital i klasztor. Do dziś z całego kompleksu klasztoru i szpitala zakonu duchaków przetrwał kościół św. Krzyża i Dom pod Krzyżem. Uczniowie zapoznali się z higieną średniowiecznego Krakowa, chorobami zakaźnymi występującymi w mieście. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój wydziału medycyny w Akademii Krakowskiej, późniejszym Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestnicy obejrzeli Ogród Profesorski. Pierwsze wzmianki o ogrodzie w pojawiają się w zapiskach uniwersyteckich już w 1467. Jego teren był w owym czasie dwukrotnie większy niż obecnie, rozciągając się od południowo-zachodniej strony Collegium Maius aż do murów miejskich. Początkowo istniał tutaj ogród i sad, a zebrane warzywa i owoce trafiały głównie na stoły profesorów w refektarzu kolegium. W 1475 roku postawiono dużą zagrodę dla drobiu. Od 1510 roku na obszarze ogrodu znajdowały się połączone z systemem kanalizacyjnym latryny przeznaczone dla studentów i scholarów mieszkających w kolegium. Uczestnicy projektu zapoznali się także z historią Żydów w Krakowie. Data pojawienia się Żydów w Krakowie jest trudna do ustalenia. Na podstawie materiału źródłowego z 1028 r. można zakładać, że żyli tu już w pierwszej połowie XI wieku. Pod koniec XI w. doszło w Pradze do wystąpień antyżydowskich. Część Żydów została pod przymusem ochrzczona, część natomiast zbiegła na Węgry i do Polski. Społeczność żydowska posiadała zorganizowaną strukturę. Na czele gminy stał rabin. Wiadomo, że trudnili się głównie pożyczaniem pieniędzy na procent, często pod zastaw. Zadłużali się u nich mieszczanie, szlachta, duchowieństwo, a nawet władcy. Oprócz operacji finansowych Żydzi zajmowali się handlem, zapewne także rzemiosłem. W nowej dzielnicy żydowskiej na Kazimierzu zamieszkali Żydzi, którzy przenieśli się z Krakowa, niewielka grupa Żydów już wcześniej osiadłych na Kazimierzu, a także rosnąca zbiorowość żydowska rodem z Czech i Moraw. Od początku XIV w. wiadomo też, że istniała ul. Żydowska (ob. Św. Anny), co świadczy, że Żydzi mieszkali w skupisku, tzw. vicus Judeorum (dzielnicy żydowskiej), gdzie działały dwie synagogi, łaźnia i szpital.

 

kontakt
aktualnościengine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms