Domosławice


Mała wieś w dolinie Dunajca na północny-wschód od Czchowa. Miejscowość ta leży po części w dolinie Dunajca (żyzne pola uprawne), po części na przyległych wzgórzach (zabudowa mieszkalna). Pierwsze wzmianki o Domosławicach historycznie udokumentowane spotyka się w aktach sądowych czchowskich w drugiej połowie XIV wieku. Tak więc miejscowość ta istnieje ponad 600 lat. Domosławice jako wieś i miejscowość należały do parafii Czchów, który w tamtych czasach był kasztelanią i miastem zbudowanym na prawie Magdeburskim.
Miejscowość zamieszkuje ok 250 mieszkańców w 55 domach.
W miejscowości znajduje się Zespół Szkół i Przedszkola w Domosławicach, kościół parafialny pod wezwaniem Nawiedzenia Marii Panny.Kościół Parafialny powstał w latach 1789-1796 z fundacji Antoniego Lanckorońskiego /parafia przeniesiona z Melsztyna/. Jest barokowo-klasycystyczny. Murowany z cegły i kamienia, z drewnianą wieżą od zach. z pocz. XX w. Wyposażenie wnętrza pochodzi z XIX w. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Częstochowskiej z XVI w. Najstarszym zabytkiem kościoła jest kamienna chrzcielnica gotycka z 1490 r. przeniesiona z dawnej kaplicy w Melsztynie.

kontakt
aktualnościengine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms