Charzewice


Mała wieś w dolinie Dunajca na północny zachód od Zakliczyna. Miejscowość ta leży po części w dolinie Dunajca (żyzne pola uprawne), po części na przyległych wzgórzach (zabudowa mieszkalna).
Charzewice zostały założone w XIII w. przez kolonistów niemieckich osadzonych tu po najeździe tatarskim. Pierwsze wzmianki historyczne o tej miejscowości pochodzą z 1347 roku - wtedy to kasztelan krakowski Spycymir nabył cześć Charzewic pod budowę zamku i nazwał ją Melsztyn, który to do lat 80-tych ubiegłego wieku był jednym z przysiółków.
Obecnie duże znaczenie dla wsi ma Dunajec, który wśród rzek karpackich ma największe walory dla rekreacji ze względu na czystość wód i piękne krajobrazy doliny rzeki w obrębie pogórza.
Aktualnie Charzewice zamieszkuje około 400 osób.
W miejscowości znajduje się punkt biblioteczny, Publiczna Szkoła Podstawowa ( trzy klasy), oraz Dom Strażaka.


Mówiąc o Charzewicach trzeba wspomnieć o ponurej pamiątce z czasów I wojny światowej. Przez dłuzszą część roku 1914 Dunajec był naturalną linią frontu oddzielającą wojska rosyjskie od wojsk austro-węgierskich. Wrogie strony usiłowały zdobyć przyczółek na terenie przeciwnika. Tak też było 19 listopada 1914 roku, kiedy doszło do bezpośredniego starcia wojsk w okolicach Gwoźdźca i Charzewic. Bitwa skończyła się krwawym plonem dla obu wojsk. Po jej zakończeniu chłopi zwozili wozami trupy żołnierzy na wzgórze na granicy między wioskami Charzewice i Gwoździec, gdzie pochowano ich w zbiorowych mogiłach. "Pomniki" - bo takiej powszechnie używa się tu nazwy, to obecnie największy w gminie Zakliczyn cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej i jeden z największych na Pogórzu.
kontakt
aktualnościengine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms