WEHIKUŁ CZASU
W dniach 13-15. 06.2016 w Zespole Szkół i przedszkola w Domosławicach odbyły się zajęcia, zorganizowane przez Stowarzyszenie Entuzjaści Uśmiechu SPON, w których udział wzięły dzieci z przedszkola oraz klas I-IV. W pierwszym dniu przedszkolaki zostały zapoznane z legendami powstania państwa polskiego, z regionem krakowskim, oraz z najważniejszymi zabytkami Krakowa. Drugi dzień spotkań zaowocował poznaniem starodawnych strojów ludowych występujących Polsce, zwłaszcza strojem krakowskim, ponadto uczestnicy spotkania zostali zapoznani z podstawowymi krokami tańca ludowego, a następnie najmłodsi uczestnicy Projektu przebrani w stroje zatańczyli Krakowiaka. Trzeci dzień spotkań, to powrót również w przeszłość i zapoznanie z dawnym życiem ludzi na wsi, oraz zawodami które były popularne w tamtych czasach. Dzieci z klas I-IV zostali zapoznani ze sposobem spędzania wolnego czasu kobiet, zostali zapoznani z rękodziełem ludowym m.in. techniką wykonania koszyczków z papierowej wikliny, kwiatów z bibuły i krepiny. W ramach projektu dzieci odwiedziły również kowala.
Podczas warsztatów na dzieci czekał poczęstunek, na zakończenie projektu dzieci otrzymały słodkie upominki.
Projekt współfinansowany był ze środków Powiatu Brzeskiego.
Koordynator: M. Haberka
kontakt
aktualnościengine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms